مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

1392/07/23

مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ، پس از تأسیس انجمن و اخذ مجوز رسمی از کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور ، از تاریخ 83/8/19  به چاپ و نشرمقالات علمی- پژوهشی مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی می پردازد  . این مجله وابسته به انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و زیر نظر هیأت مدیره و هیأت تحریریه محترم و براساس مقررات کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور فعالیت می کند و هرموضوعی که مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی باشد می تواند در قلمرو پژوهشی مجله جا بگیرد .


برای دیدن صفحه مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی اینجا  کلیک کنید