X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

زبان شناسی مردمی باژگونه

1392/05/23

زبان شناسی مردمی باژگونهدر زبان عربی چهار حرف: پ گ ژ چ وجود ندارد.

آن ها به جای این ۴ حرف، از واج های : ف ک - ز ج بهره می گیرند.

و اما:

 

چون عرب ها نمی توانند « پ» را بر زبان رانند

بنابراین ما ایرانی ها،

به پیل می گوییم: فیل!

به پلپل می گوییم: فلفل

به پهلویات باباطاهر می گوییم: فهلویات باباطاهر

به سپیدرود می گوییم: سفیدرود

به سپاهان می گوییم: اصفهان

به پردیس می گوییم: فردوس

  

به پلاتون می گوییم: افلاطون

به تهماسپ می گوییم: طهماسب

به پارس می گوییم: فارس

به پارسی می گوییم: فارسی!

و به پَردیسی می گوییم: فِردوسی....

 

 چون عرب ها نمی توانند «گ» را برزبان بیاورند

بنابراین ما ایرانی ها

به گرگانی می گوییم: جرجانی

به بزرگمهر می گوییم: بوذرجمهر

به لشگری می گوییم: لشکری

به گرچک می گوییم: قرجک

به گاسپین می گوییم: قزوین!

به پاسارگاد هم می گوییم: تخت سلیمان نبی!...

 

چون عر بها نمی توانند « چ» را برزبان بیاورند

ما ایرانی ها،

به چمکران می گوییم: جمکران

به چاچ رود می گوییم: جاجرود

به چزاندن می گوییم: جزاندن...

 

 چون عرب ها نمی توانند «ژ» را بیان کنند

ما ایرانی ها

به دژ می گوییم: دز

به کژ می گوییم: :کج

به کژآئین می گوییم: کج آئین

به کژدُم می گوییم: عقرب!...